1. Кошење траве тримером
2. Кошење траве косачицом
3. Орезивање живе ограде

 • уређење и одржавање паркова и вртова:
  – приватне куће и стамбене зграде
  – јавне зграде (школе, болнице, административне зграде и сл.)
  – градске зелене површине
  – зеленило уз саобраћајнице (путеве, железиничке пруге. трамвајске шине и пловне канале)
  – индустријске пословне зграде
 • уређење и одржавање зеленила и спортксих терена за:
  – зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште и сл.)
  – спортске терене (фудбалске терене, терене за голф и сл.) терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
  – обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода и сл.)
 • сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и сл.